Karykaturzysta Lublin i karykatury w Lublinie, woj. lubelskie